Nauczyciela informatyki

2 500,00 zł

kupię


praca nauczyciel Gniezno, praca informatyk Gniezno, praca nauczyciel Gniezno

Prowadzenie zajęć z informatyki, zgodnie z obowiązującymi programami nauczania 
Ponoszenie odpowiedzialności za jakość i wyniki tej pracy             
Planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
Utrzymywanie relacji z rodzicami
Ścisła współpraca z Dyrekcją
Czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej oraz w działalności Szkoły


Ważne do: 2020.05.08, wyświetleń: 171

nr ogłoszenia: 2225