inżynier ds. utrzymania budynku

6 000,00 zł

kupię


inżynier ds utrzymania budynku Gniezno, inżynier Gniezno, specjalista Gniezno

 • nadzór nad infrastrukturą zakładu (budynki, budowle, parkingi, place, drogi).
 • opracowanie planów, remontów, serwisów, przeglądów i inwestycji oraz nadzór nad ich realizacją
 • w oparciu o obowiązujące przepisy oraz wewnętrzne uregulowania.
 • nadzór nad zachowaniem terminów przeglądów celem utrzymania gwarancji i/lub sprawności instalacji zakładowych.
 • nadzór nad książkami budynków i budowli, dokumentacją projektową i powykonawczą oraz prowadzenie dokumentacji.
 • kontakt
  oraz nadzór nad podmiotami zewnętrznymi realizującymi dla potrzeb
  zakładu przedsięwzięcia budowlane i techniczne, a także prac remontowych
  i konserwacyjnych technologicznych instalacji budynkowych.
 • współpraca z jednostkami administracji publicznej w zakresie uzyskiwania decyzji, pozwoleń itp.
 • zarządzanie przestrzenią pomiędzy budynkami.
 • nadzór
  nad wykonywaniem prac konserwacyjnych i usuwaniem awarii instalacji na
  terenie zakładu (pneumatyka, hydraulika, energetyka, kanalizacja,
  elektryka, wentylacje, systemy grzewcze i chłodnicze, systemy
  przeciwpożarowe, sterowania i automatyki).
 • analizowanie zużycia
  mediów, podejmowania działań ograniczających ich zużycie, rekomendowania
  przedsięwzięć energooszczędnych, zapewnianie sprawności urządzeń,
  maszyn i technologicznych instalacji budynkowych.
 • nadzór nad
  eksploatacją maszyn, konserwacjami, remontami urządzeń elektrycznych i
  automatycznych - wspólnie z działem Utrzymania Ruchu.
 • nadzór nad usuwaniem usterek i innych błędów w obszarze infrastruktury zakładu.
 • opracowywanie harmonogramu prac: kontrola nad dokumentacją, przeglądami budowlanymi, zezwoleniami, gwarancjami.
 • współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego i Państwową Inspekcją Pracy.
 • monitorowanie wydatków oraz planowania budżetu w ramach realizacji prac związanych z utrzymaniem infrastruktury zakładu.


Ważne do: 2020.02.27, wyświetleń: 224

nr ogłoszenia: 1744